Dokumentacja emisyjna

 

mBank Hipoteczny przeprowadzał emisje listów zastawnych w oparciu o następujące Prospekty Emisyjne:

  • dla krajowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych podstawę prawną stanowi Prospekt Emisyjny Podstawowy mBanku Hipotecznego na okaziciela o wartości nominalnej 15.000.000.000 złotych, zatwierdzony w dniu 26 sierpnia 2016 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  • dla zagranicznego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych podstawę prawną stanowi Prospekt Emisyjny Podstawowy mBanku Hipotecznego o wartości nominalnej 3.000.000.000 euro, zatwierdzony w dniu 11 lipca 2019 roku przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu.

 

Poniżej zamieszczono Prospekty Emisyjne wraz z aneksami i suplementami, ostateczne warunki emisji oraz terminarze płatności odsetkowych i informacje o oprocentowaniu dla kolejnych serii listów zastawnych. Przejście do treści dokumentów wymaga zapoznania się i zaakceptowania zastrzeżeń prawnych.

Więcej informacji 

 

  • O ostatnich emisjach listów zastawnych mBanku Hipotecznego

w Aktualnościach

 

  • O wynikach finansowych i planach emisyjnych mBanku Hipotecznego 

 w Prezentacji inwestorskiej