mBank Hipoteczny jest najdłużej działającym bankiem hipotecznym
i drugim co do wielkości emitentem listów zastawnych w Polsce

 

Należymy do Grupy mBanku, czwartej grupy bankowej w Polsce pod względem wielkości aktywów. Pełnimy w grupie strategiczną funkcję w zakresie pozyskiwania stabilnego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania dla kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. W tym celu emitujemy listy zastawne zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku kapitałowym.

 

Naszą działalność emisyjną rozwijamy w oparciu o dwa portfele kredytowe, które budujemy w ścisłej współpracy z mBankiem:

  • portfel kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych;
  • portfel kredytów finansujących komercyjne nieruchomości przychodowe (commercial real estate) oraz projekty mieszkaniowe (residential real estate) realizowane przez firmy deweloperskie.

 

Dzięki takiemu modelowi łączymy wieloletnie doświadczenie i kompetencje specjalistycznego banku hipotecznego z infrastrukturą i zasobami komercyjnego banku uniwersalnego. W ten sposób możemy maksymalizować synergię oraz efektywność kosztową w ramach grupy kapitałowej mBanku. 

 

Naszą misją jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa emitowanych listów zastawnych oraz rozwój atrakcyjnych i nowoczesnych form finansowania nieruchomości oferowanych przez Grupę mBanku.

 

Jedynym akcjonariuszem mBanku Hipotecznego jest mBank, w którym 69,28% udziałów należy do inwestora strategicznego - spółki Commerzbank.

  

                 

 Dane kontaktowe

 

mBank Hipoteczny S.A.
Ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

tel. +48 662 169 775

kontakt@mhipoteczny.pl

 

Adres do korespondencji:

Skrytka Pocztowa nr 1005

00-001 Warszawa 1


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 336.000.000 zł

opłacony w całości

 

KRS: 0000003753
NIP: 526-23-16-250
REGON: 014953634

Kod SWIFT/BIC: RHBHPLPW

FATCA-GIIN: T2B1ED-00001-ME-616

EMIR-LEI: 259400BX0JB4WFBARF57