Wiarygodność i bezpieczeństwo mBanku Hipotecznego 
potwierdzone wysokimi ocenami ratingowymi

 

 Rating hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego nadany przez agencję

Moody's Investors Service uzyskał ocenę na poziomie Aa1.

 

Agencja Moody’s Investors Service przyznała mBankowi Hipotecznemu oceny ratingowe zawarte w poniższej tabeli

 

Rating 

Perspektywa

Data decyzji

Decyzja agencji

Informacja prasowa

  • Hipoteczne listy zastawne

Aa1

-

13-07-2021

podwyższenie ratingu

pdf

  • Długoterminowy Rating Emitenta

Baa2

pozytywna

26-04-2024

zmiana perspektywy

 pdf

 pdf

 pdf

 

 

  • Krótkoterminowy Rating Emitenta

Prime-2

-

24-03-2023

potwierdzenie ratingu

  • Długoterminowy Rating Ryzyka Kontrahenta

A2

-

13-07-2021

podwyższenie ratingu

  • Krótkoterminowy Rating Ryzyka Kontrahenta

Prime-1

-

13-07-2021

podwyższenie ratingu

  • Długoterminowy Rating Oceny Ryzyka Kontrahenta

A2(cr)

-

13-07-2021

podwyższenie ratingu

  • Krótkoterminowy Rating Oceny Ryzyka Kontrahenta

Prime-1(cr)

-

13-07-2021

podwyższenie ratingu

 

 

Skala ocen ratingowych według Moody's Investors Service (malejąco):

  • długoterminowe ratingi międzynarodowe, ratingi listów zastawnych: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C
  • krótkoterminowe ratingi międzynarodowe: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime
  • modyfikator numeryczny: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa