Wiarygodność i bezpieczeństwo mBanku Hipotecznego 
potwierdzone wysokimi ocenami ratingowymi

 

 Rating hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego nadany przez agencję

Moody's Investors Service uzyskał ocenę na poziomie Aa2.

 

Agencja Moody’s Investors Service przyznała mBankowi Hipotecznemu oceny ratingowe zawarte w poniższej tabeli

 

Rating

Perspektywa

Data decyzji

Decyzja agencji

Informacja prasowa

  • Hipoteczne listy zastawne

Aa2

-

09-12-2020

podwyższenie ratingu

pdf

  • Długoterminowy Rating Emitenta

Baa2

Stabilna

30-09-2020

potwierdzenie ratingu

 

 

 

pdf

 

 

 

 

  • Krótkoterminowy Rating Emitenta

Prime-2

-

30-09-2020

potwierdzenie ratingu

  • Długoterminowy Rating Ryzyka Kontrahenta

A3

-

30-09-2020

potwierdzenie ratingu

  • Krótkoterminowy Rating Ryzyka Kontrahenta

Prime-2

-

30-09-2020

potwierdzenie ratingu

  • Długoterminowy Rating Oceny Ryzyka Kontrahenta

A3(cr)

-

30-09-2020

potwierdzenie ratingu

  • Krótkoterminowy Rating Oceny Ryzyka Kontrahenta

Prime-2(cr)

-

30-09-2020

potwierdzenie ratingu

 

 

Skala ocen ratingowych według Moody's Investors Service (malejąco):

  • długoterminowe ratingi międzynarodowe, ratingi listów zastawnych: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C
  • krótkoterminowe ratingi międzynarodowe: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime
  • modyfikator numeryczny: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa

 

 

   

Aktualne raporty agencji ratingowych 
(dostępne tylko w języku angielskim):