Wiarygodność i bezpieczeństwo mBanku Hipotecznego 
potwierdzone wysokimi ocenami ratingowymi

 

 Rating hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego na poziomie Aa3

jest najwyższą możliwą do uzyskania oceną dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski.

 

Agencja Moody’s Investors Service przyznała mBankowi Hipotecznemu oceny ratingowe zawarte w poniższej tabeli

 

Rating

Perspektywa

Data decyzji

Decyzja agencji

Informacja prasowa

 • Hipoteczne listy zastawne

Aa3

-

27-05-2019

nadanie ratingu

pdf

 • Długoterminowy Rating Emitenta

Baa2

Stabilna

27-05-2019

nadanie ratingu

 

 

 

pdf

 

 

 

 

 • Krótkoterminowy Rating Emitenta

Prime-2

-

27-05-2019

nadanie ratingu

 • Długoterminowy Rating Ryzyka Kontrahenta

A3

-

27-05-2019

nadanie ratingu

 • Krótkoterminowy Rating Ryzyka Kontrahenta

Prime-2

-

27-05-2019

nadanie ratingu

 • Długoterminowy Rating Oceny Ryzyka Kontrahenta

A3(cr)

-

27-05-2019

nadanie ratingu

 • Krótkoterminowy Rating Oceny Ryzyka Kontrahenta

Prime-2(cr)

-

27-05-2019

nadanie ratingu

 

 

Agencja Fitch Ratings przyznała mBankowi Hipotecznemu oceny ratingowe zawarte w poniższej tabeli

 

Rating

Perspektywa

Data decyzji

Decyzja agencji

Informacja prasowa

 • Długoterminowy Rating Emitenta w walucie zagranicznej

BBB

Stabilna

30-11-2018 

potwierdzenie

 

 

 

pdf

 

 

 

 

 • Krótkoterminowy Rating Emitenta w walucie zagranicznej

F2

-

30-11-2018

potwierdzenie

 • Krajowy długoterminowy Rating Emitenta

AA-(pol)

Stabilna

30-11-2018 

potwierdzenie

 • Krajowy krótkoterminowy Rating Emitenta

F1+(pol)

-

30-11-2018

potwierdzenie

 • Rating wsparcia

2

-

30-11-2018

potwierdzenie

 

 

 Skala ocen ratingowych według Fitch Ratings (malejąco):

 • długoterminowe ratingi międzynarodowe/krajowe (pol): AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD, D
 • krótkoterminowe ratingi międzynarodowe/krajowe (pol) : F1, F2, F3, B, C, RD, D
 • ratingi wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5

Skala ocen ratingowych według Moody's Investors Service (malejąco):

 • długoterminowe ratingi międzynarodowe, ratingi listów zastawnych: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C
 • krótkoterminowe ratingi międzynarodowe: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime
 • modyfikator numeryczny: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa

   

Aktualne raporty agencji ratingowych 
(dostępne tylko w języku angielskim):

 

 

 

 

 

 

 

 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia zastępczego

 

Niniejszym mBank Hipoteczny oświadcza, że wykorzystuje skarbowe papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej jako zabezpieczenie zastępcze pod warunkiem utrzymania ratingu dla długoterminowego zadłużenia w walutach obcych nadanego Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej na poziomie „A-” według skali agencji ratingowej Fitch Ratings Ltd.

 

W przypadku, gdy rating ten zostanie obniżony poniżej poziomu „A-” mBank Hipoteczny deklaruje zastąpienie skarbowych papierów wartościowych innymi środkami. Czynność ta zostanie dokonana bez zbędnej zwłoki, tj. z uwzględnieniem czasu potrzebnego do spełnienia wymogów technicznych koniecznych do przeprowadzenia takiej operacji i ekonomicznych uwarunkowań z nią związanych, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obniżenia ratingu Rzeczypospolitej Polskiej poniżej poziomu „A-”.