Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 

Przedstawiamy do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej ("Sprawozdanie podatkowe") zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Sprawozdanie podatkowe zawiera informacje w odniesieniu do Podatkowej Grupy Kapitałowej mBank oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład: mBank S.A., mBank Hipoteczny S.A., mLeasing Sp. z o.o. oraz mFinanse S.A.

 

Link do Sprawozdania podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej mBank

Ujawnienie EMIR - wewnątrzgrupowe wyłączenie spod wymagań Initial Margin

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wyłączenia wewnątrzgrupowego mBanku Hipotecznego dla wymagań EMIR Initial Margin.

Publikacja wynika z Art. 11(11) EMIR i Art. 20 EMIR Aktu Delegowanego (EU) 149/2013.

 

Ujawnienie EMIR – wewnątrzgrupowe wyłączenie spod wymagań Initial Margin

Informacje o prognozach zobowiązań wymagane art. 35 ust. 1a ustawy o obligacjach

 

Realizująć obowiązek wynikający z art. 35 ust. 1a ustawy o obligacjach mBank Bank Hipoteczny S.A. przekazuje informacje o prognozach kształtowania się zobowiązań finansowych Banku: