Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 

Przedstawiamy do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej ("Sprawozdanie podatkowe") zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Sprawozdanie podatkowe zawiera informacje w odniesieniu do Podatkowej Grupy Kapitałowej mBank oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład: mBank S.A., mBank Hipoteczny S.A., mLeasing Sp. z o.o. oraz mFinanse S.A.

 

Link do Sprawozdania podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej mBank