2021-01-12 Ważne informacje w sprawie brexitu

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE oraz częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oznacza to, że przestały obowiązywać dotychczasowe zasady (w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz UE na podstawie prawa UE), czyli:

- podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracili dostęp do rynku wewnętrznego UE,
- obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracili dostęp do rynku brytyjskiego.

W wyniku ww zmiany mogą zmienić się zasady korzystania z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.

więcej

Nie zmieniły się natomiast zasady obsługi umów kredytowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości położonej na terytorium Polski.