Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych dostępne są w kanałach sprzedaży mBanku.

 

mBank Hipoteczny nabywa wierzytelności kredytowe, które spełniają ustawowe kryteria w celu emisji hipotecznych listów zastawnych.

 

Listy zastawne są bezpiecznym instrumentem dłużnym, dzięki któremu pozyskujemy długoterminowe i stabilne finansowanie dla kredytów hipotecznych udzielonych w ramach Grupy.

 

Taki model działania:

 • eliminuje niedopasowanie terminowej struktury aktywów i pasywów,
 • sprzyja większemu bezpieczeństwu Grupy,
 • pozytywnie wpływa na konkurencyjność cenową oferowanych produktów kredytowych.

Łączymy wieloletnie doświadczenie i kompetencje specjalistycznego banku hipotecznego z infrastrukturą i zasobami komercyjnego banku uniwersalnego. Dzięki temu osiągamy maksymalną synergię i efektywność kosztową w ramach Grupy mBanku.  

 

Więcej o współpracy mBanku i mBanku Hipotecznego

Więcej o działalności emisyjnej mBanku Hipotecznego

mBank oraz mBank Hipoteczny są odrębnymi bankami, które działają w ramach jednej grupy kapitałowej.

           "

 

mBank Hipoteczny jest spółką w 100 procentach zależną od mBanku.

 

Jako bank hipoteczny ma prawo emitować hipoteczne listy zastawne, których zabezpieczeniem są wierzytelności kredytowe zabezpieczone nieruchomościami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa kredytów hipotecznych w Grupie mBanku

 

Jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym na mieszkanie, dom lub działkę? Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą na stronie mBanku.                                                                     

 

Jeśli wziąłeś kredyt po 1 września 2013 roku lub Twój kredyt został przeniesiony z mBanku do mBanku Hipotecznego, nic się dla Ciebie nie zmienia. 

 

Jeśli wziąłeś kredyt hipoteczny w mBanku Hipotecznym przed 1 września 2013 roku, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bieżącej obsługi.

 

 1. Twój kredyt hipoteczny może zostać przeniesiony z mBanku do mBanku Hipotecznego na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej między bankami zgodnie z art. 509 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 • 1.  
         Dodatkowe informacje dla klientów, których kredyt został przeniesiony z mBanku do mBanku Hipotecznego
   • Przeniesienie kredytu nie wymaga Twojego udziału w tym procesie.
   • Przeniesienie kredytu polega na cesji wierzytelności, czyli zmianie wierzyciela kredytu z mBanku na mBank Hipoteczny.
   • Przeniesienie Twojego kredytu nie wiąże się ze zmianami w Twojej umowie kredytowej ani jakimikolwiek kosztami. Nie zmienia się sposób obsługi Twojego kredytu (nadal będzie obsługiwał go mBank) ani spłaty rat (numer rachunku do spłaty pozostaje ten sam).
   • Zmiana wierzyciela kredytu zostanie wykazana w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Twojego kredytu. Koszt wpisu w księdze wieczystej pokrywa mBank Hipoteczny.
   • Dodatkowo na wniosek mBanku Hipotecznego w księdze wieczystej zostanie wpisana informacja o tym, że wierzytelność zabezpieczona hipoteką podlega wpisowi do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych prowadzonego przez mBank Hipoteczny S.A.
   • Zanim przeniesiemy kredyt do mBanku Hipotecznego, sporządzimy ekspertyzę wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu zgodnie z przepisami Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych (art. 22) oraz Rekomendacją F Komisji Nadzoru Finansowego (pkt. 1.2).
   • Ekspertyza jest dla banku hipotecznego podstawą do określenia tzw. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Wynik tej wyceny jest jednym z kryteriów decydujących o przeniesieniu kredytu do mBanku Hipotecznego.
   • Ekspertyza nie będzie wymagała Twojego zaangażowania, my pokryjemy jej koszty.
   • Sporządzenie ekspertyzy nie oznacza, że Twój kredyt zostanie przeniesiony do mBanku Hipotecznego. mBank przekaże Ci informacje o przeniesieniu kredytu w osobnym piśmie. 
 • 2.  
         Informacje dla klientów o możliwości zawieszenia wykonywania umowy kredytowej
  •  

   • Od 24 czerwca 2020 r., zgodnie z ustawą z 19 czerwca 2020 r., możesz zawiesić wykonanie umowy kredytowej. Dotyczy to tylko jednej umowy kredytowej.
   • Aby to zrobić, należy złożyć wniosek z oświadczeniem o utracie pracy lub głównego źródła dochodu po 13 marca 2020 r. Wniosek musi być złożony na trwałym nośniku, np. w formie pisemnej. Wniosek składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

    

   Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

 • 3.  
        Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.
  •  

   13 września 2023 r. zmienia się Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A. Ze zmienionym Regulaminem możesz zapoznać się tutaj oraz na stronie mBanku.

 • 4.  
         Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów obsługiwanych za pośrednictwem mBanku
  •  

   10 lipca 2021 r. zmieni się Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mBanku S.A.

   Ze zmienionym Regulaminem możesz zapoznać się tutaj oraz na stronie mBanku.

 • 5.  
         Co warto wiedzieć o zastrzeżeniu numeru PESEL
  •  

   Zastrzeżenie numeru PESEL chroni Cię, gdy ktoś bez Twojej wiedzy będzie chciał go użyć, np. aby zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, zamówić kopię karty SIM, czy podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości (nabycia/zbycia/obciążenia).

    

   Jeśli zastrzeżesz PESEL pamiętaj, że cofnięcie zastrzeżenia może okazać się niezbędne dla załatwienia niektórych spraw w banku, np. wypłaty większej kwoty w placówce banku lub gdy zechcesz zwiększyć limit na karcie kredytowej. Potem znów możesz zastrzec swój numer PESEL.

    

   Więcej informacji nazjdziesz na stronie mBanku.