Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych dostępne są w kanałach sprzedaży mBanku. mBank Hipoteczny nabywa wierzytelności kredytowe, które spełniają ustawowe kryteria w celu emisji hipotecznych listów zastawnych.

 

Listy zastawne są bezpiecznym instrumentem dłużnym, dzięki któremu pozyskujemy długoterminowe i stabilne finansowanie dla kredytów hipotecznych udzielonych w ramach Grupy.

 

Taki model działania:

 • eliminuje niedopasowanie terminowej struktury aktywów i pasywów,
 • sprzyja większemu bezpieczeństwu Grupy,
 • pozytywnie wpływa na konkurencyjność cenową oferowanych produktów kredytowych.

Łączymy wieloletnie doświadczenie i kompetencje specjalistycznego banku hipotecznego z infrastrukturą i zasobami komercyjnego banku uniwersalnego. Dzięki temu osiągamy maksymalną synergię i efektywność kosztową w ramach Grupy mBanku.  

 

Więcej o współpracy mBanku i mBanku Hipotecznego

Więcej o działalności emisyjnej mBanku Hipotecznego

mBank S.A. oraz mBank Hipoteczny S.A. są odrębnymi bankami, które działają w ramach jednej grupy kapitałowej.

           

 

mBank Hipoteczny S.A. jest spółką w 100 procentach zależną od mBanku S.A. Jako bank hipoteczny ma prawo emitować hipoteczne listy zastawne, których zabezpieczeniem są wierzytelności kredytowe zabezpieczone nieruchomościami.

 

 

Obsługa kredytów hipotecznych w Grupie mBanku

 

Jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym na mieszkanie, dom lub działkę? Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą na stronie mBanku.

     

 

o Mam kredyt hipoteczny,
który obsługuje mBank

Jeśli wziąłeś kredyt po 1 września 2013 roku lub Twój kredyt został przeniesiony z mBanku do mBanku Hipotecznego, nic się dla Ciebie nie zmienia. Dodatkowe informacje znajdziesz w linku poniżej.

 

  

o Mam kredyt hipoteczny,
który obsługuje mBank

Jeśli wziąłeś kredyt hipoteczny w mBanku Hipotecznym przed 1 września 2013 roku, zapoznaj się z informacjami, które znajdziesz w linku poniżej (bieżąca obsługa, dane kontaktowe).

  

      

 1. Twój kredyt hipoteczny może zostać przeniesiony z mBanku do mBanku Hipotecznego na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej między bankami zgodnie z art. 509 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 2.  
 3. Od 24 czerwca 2020 r., zgodnie z ustawą z 19 czerwca 2020*, możesz zawiesić wykonanie umowy kredytowej. Dotyczy to tylko jednej umowy kredytowej.
 4. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek z oświadczeniem o utracie pracy lub głównego źródła dochodu po 13 marca 2020 r. Wniosek musi być złożony na trwałym nośniku, np. w formie pisemnej. Wniosek składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 5.  
 6. *Ustawa z 19 czerwca 2020 r.   o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19.

Więcej informacji o tym, jak przenosimy kredyty hipoteczne w Grupie mBanku 

 • 1.  
         Dodatkowe informacje dla klientów, których kredyt został przeniesiony z mBanku do mBanku Hipotecznego
   • Przeniesienie kredytu nie wymaga Twojego udziału w tym procesie.
   • Przeniesienie kredytu polega na cesji wierzytelności, czyli zmianie wierzyciela kredytu z mBanku na mBank Hipoteczny.
   • Przeniesienie Twojego kredytu nie wiąże się ze zmianami w Twojej umowie kredytowej ani jakimikolwiek kosztami. Nie zmienia się sposób obsługi Twojego kredytu (nadal będzie obsługiwał go mBank) ani spłaty rat (numer rachunku do spłaty pozostaje ten sam).
   • Zmiana wierzyciela kredytu zostanie wykazana w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Twojego kredytu. Koszt wpisu w księdze wieczystej pokrywa mBank Hipoteczny.
   • Dodatkowo na wniosek mBanku Hipotecznego w księdze wieczystej zostanie wpisana informacja o tym, że wierzytelność zabezpieczona hipoteką podlega wpisowi do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych prowadzonego przez mBank Hipoteczny S.A.
   • Zanim przeniesiemy kredyt do mBanku Hipotecznego, sporządzimy ekspertyzę wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu zgodnie z przepisami Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych (art. 22) oraz Rekomendacją F Komisji Nadzoru Finansowego (pkt. 1.2).
   • Ekspertyza jest dla banku hipotecznego podstawą do określenia tzw. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Wynik tej wyceny jest jednym z kryteriów decydujących o przeniesieniu kredytu do mBanku Hipotecznego.
   • Ekspertyza nie będzie wymagała Twojego zaangażowania, my pokryjemy jej koszty.
   • Sporządzenie ekspertyzy nie oznacza, że Twój kredyt zostanie przeniesiony do mBanku Hipotecznego. mBank przekaże Ci informacje o przeniesieniu kredytu w osobnym piśmie.