Wszystkie składane reklamacje stanowią dla nas cenne źródło informacji na temat uwag i oczekiwań naszych klientów. Służą także podnoszeniu jakości naszych usług. Prosimy zapoznać się z informacjami na temat tego, jak rozpatrujemy reklamacje.