Emisje listów zastawnych

 

mBank Hipoteczny posiada wieloletnie doświadczenie w emisji dwóch rodzajów listów zastawnych:

 • hipoteczne listy zastawne, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach (mieszkalnych lub komercyjnych),
 • publiczne listy zastawne, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów dla sektora publicznego.

Pozyskujemy dla Grupy mBanku długoterminowe finansowanie kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Emisje listów zastawnych uwalniają płynność oraz kapitał, dzięki czemu możemy w ramach Grupy oferować klientom nowoczesne, atrakcyjnie oprocentowane produkty hipoteczne. Zwiększamy także bezpieczeństwo i stabilność finansową Grupy poprzez lepsze dopasowanie terminowe struktury aktywów i pasywów.

 

Poniżej zamieszczamy wykaz wyemitowanych listów zastawnych mBanku Hipotecznego (z podziałem na serie w obrocie oraz wykupione). 

 

 

Kontakt dla inwestorów

 

mBank Hipoteczny S.A. 

Departamentu Skarbu

e-mail: treasury@mhipoteczny.pl

 

mBank S.A.

Departament Klientów Instytucjonalnych

tel. + 48 22 829 02 51

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrót giełdowy

 

Listy zastawne mBanku Hipotecznego są notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Giełdzie w Luksemburgu. 

 

                                                                                                                        

 

Więcej informacji o dostępnych notowaniach giełdowych: 

 

The Covered Bond Label

 

mBank Hipoteczny jako emitent listów zastawnych spełnia najwyższe standardy informacyjne, czego potwierdzeniem jest certyfikat nadany bankowi przez Covered Bond Label Foundation.

 

 

 

Informacje o zabezpieczeniu listów zastawnych (HTT)

 

 

Informacje o listach zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny

 

 • 1.  

  Hipoteczne listy zastawne

  • Emisje hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A., które zostały lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wg stanu na 1 lutego 2024 r.

   Dzień emisji Dzień wykupu Waluta

   Wartość w tys.  

   Rating Moody's Miejsce notowań
   28.02.2014 28.02.2029 EUR 8.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   17.03.2014 15.03.2029 EUR  15.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   30.05.2014 30.05.2029 EUR 20.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   24.04.2015 24.04.2025 EUR 11.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   28.09.2016 20.09.2026 EUR 13.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   26.10.2016 20.09.2026 EUR 35.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   26.04.2018 05.03.2025 EUR 300.000    Aa1 LuxSE
   22.06.2018 10.06.2024 PLN 300.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   15.10.2018 10.06.2024 PLN 10.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   22.02.2019 20.12.2028 PLN 100.000    Aa1 Bondspot, RR GPW
   12.11.2019 15.09.2025 EUR 300.000    Aa1 LuxSE
   SUMA   PLN 410.000     
       EUR 702.000        Emisje hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A. - emisje wykupione wg stanu na 1 lutego 2024 r.

    
   Dzień emisji Dzień wykupu Waluta Wartość w tys.    Typ oferty
   28.06.2000 28.06.2005 PLN 5.000    Oferta prywatna
   29.07.2002 31.07.2006 PLN 50.000    Oferta prywatna
   14.09.2001 14.09.2004 EUR 5.000    Oferta prywatna
   20.05.2002 20.05.2009 EUR 10.000    Oferta prywatna
   20.05.2003 20.05.2009 EUR 20.000    Oferta prywatna
   20.05.2004 20.05.2009 EUR 25.000    Oferta prywatna
   14.09.2001 14.09.2004 USD 10.000    Oferta prywatna
   20.11.2001 21.11.2005 USD 10.000    Oferta prywatna
   20.05.2002 20.05.2008 USD 10.000    Oferta prywatna
   20.05.2004 20.05.2009 USD 25.000    Oferta prywatna
   10.04.2003 10.04.2008 PLN 200.000    Oferta publiczna
   23.10.2003 10.10.2008 PLN 200.000    Oferta publiczna
   14.04.2005 12.04.2010 PLN 100.000    Oferta publiczna
   12.03.2008 28.09.2010 PLN 200.000    Oferta publiczna
   21.11.2005 22.11.2010 USD 10.000    Oferta prywatna
   28.11.2007 29.11.2010 PLN 170.000    Oferta publiczna
   25.04.2008 28.04.2011 PLN 250.000    Oferta publiczna
   20.05.2009 16.05.2011 PLN 60.000    Oferta publiczna
   13.06.2008 15.06.2011 PLN 200.000    Oferta publiczna
   10.10.2008 07.10.2011 PLN 150.000    Oferta publiczna
   24.06.2009 15.06.2012 PLN 300.000    Oferta publiczna
   28.04.2010 29.04.2013 PLN 25.000    Oferta publiczna
   27.10.2011 21.10.2013 PLN 200.000    Oferta publiczna
   28.04.2010 28.04.2014 PLN 25.000    Oferta publiczna
   28.07.2010 28.07.2014 PLN 200.000    Oferta publiczna
   29.11.2010 28.11.2014 PLN 100.000    Oferta publiczna
   16.05.2011 15.05.2015 PLN 100.000    Oferta publiczna
   07.07.2011 07.07.2015 PLN 100.000    Oferta publiczna
   28.09.2010 28.09.2015 PLN 100.000    Oferta publiczna
   28.04.2011 20.04.2016 PLN 200.000    Oferta publiczna
   30.11.2012 15.11.2016 PLN 100.000    Oferta publiczna
   20.04.2012 20.04.2017 PLN 200.000    Oferta publiczna
   15.06.2011 16.06.2017 PLN 200.000    Oferta publiczna
   15.12.2016 22.09.2017 PLN 400.000    Oferta prywatna
   12.05.2017 11.10.2017 PLN 300.000    Oferta prywatna
   19.10.2012 19.10.2017 EUR 10.000    Oferta publiczna
   19.08.2016 30.10.2017 EUR 70.000    Oferta prywatna
   17.02.2014 15.02.2018 EUR 7.500    Oferta publiczna
   22.09.2017 27.03.2018 PLN 250.000    Oferta prywatna
   22.09.2017 27.04.2018 PLN 150.000    Oferta prywatna
   15.06.2012 15.06.2018 PLN 200.000    Oferta publiczna
   22.11.2013 22.10.2018 EUR 50.000    Oferta publiczna
   22.10.2014 22.10.2018 EUR 20.000    Oferta publiczna
   20.06.2013 21.06.2019 PLN 80.000    Oferta publiczna
   28.11.2014 15.10.2019 EUR 50.000    Oferta publiczna
   28.04.2016 28.04.2020 PLN 50.000    Oferta publiczna
   11.05.2016 28.04.2020 PLN 100.000    Oferta publiczna
   24.06.2015 24.06.2020 EUR 50.000    Oferta publiczna
   26.07.2013 28.07.2020 EUR 30.000    Oferta publiczna
   17.09.2015 10.09.2020 PLN 500.000    Oferta publiczna
   09.03.2016 05.03.2021 PLN 300.000    Oferta publiczna
   23.03.2016 21.06.2021 EUR 50.000    Oferta publiczna
   02.12.2015 20.09.2021 PLN 255.000    Oferta publiczna
   25.02.2015 25.02.2022 EUR 20.000    Oferta publiczna
   20.02.2015 28.04.2022 PLN 200.000    Oferta publiczna
   30.10.2017 22.06.2022 EUR 100.000    Oferta publiczna
   28.07.2014 28.07.2022 PLN 300.000    Oferta publiczna
   29.09.2017 10.09.2022 PLN 500.000    Oferta publiczna
   04.08.2014 20.02.2023 PLN 200.000    Oferta publiczna
   11.10.2017 15.09.2023 PLN 1.000.000    Oferta publiczna
   15.04.2015 16.10.2023 PLN 250.000    Oferta publiczna
   01.02.2017 01.02.2024 EUR 24.900    Oferta publiczna

    

 • 2.  

  Publiczne listy zastawne

  • Emisje publicznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A. - emisje wykupione wg stanu na 1 lutego 2024 r.

    

   Dzień emisji

   Dzień wykupu Waluta Wartość w tys.    Typ oferty
   28.11.2007 29.11.2010 PLN 170.000    Oferta publiczna
   27.07.2007 27.07.2012 PLN 100.000    Oferta publiczna
   28.09.2007 28.09.2012 PLN 200.000    Oferta publiczna
   22.09.2008 20.09.2013 PLN 100.000    Oferta publiczna
   27.07.2012 28.07.2015 PLN 100.000    Oferta publiczna
   29.11.2010 30.11.2015 PLN 100.000    Oferta publiczna
   28.09.2012 28.09.2016 PLN 150.000    Oferta publiczna