2019-07-11 Zatwierdzenie zagranicznego Prospektu Emisyjnego Podstawowego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu

mBank Hipoteczny informuje, iż 11 lipca 2019 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy mBanku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek zagraniczny.
2019-06-18  Tytuł Wizjonera Rynku Bankowego dla prezesa zarządu mBanku Hipotecznego - Piotra Cyburta
18 czerwca 2019 roku podczas dorocznego spotkania środowiska bankowego i finansowego – Horyzonty Bankowości, po raz 14. ogłoszono zwycięzców Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK.
2019-05-27  Nadanie przez Agencję Moody’s Investors Service ratingów dla Banku oraz hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A.
Agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała hipotecznym listom zastawnym emitowanym przez mBank Hipoteczny rating na poziomie Aa3.
2019-03-26  Rada Nadzorcza mBanku Hipotecznego S.A. powołała Krzysztofa Dubejko na stanowisko Członka Zarządu
Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. z dnia 26 marca 2019 roku Krzysztof Dubejko obejmie stanowisko Członka Zarządu Banku z dniem 2 kwietnia 2019 roku.
2019-02-22  mBank Hipoteczny uplasował najdłuższą w swojej historii emisję hipotecznych listów zastawnych w złotym
Pierwsza w tym roku emisja hipotecznych listów zastawnych miała wartość 100 mln PLN, 10-letni termin zapadalności oraz kupon w wysokości WIBOR3M+0,80%. Budowę księgi popytu poprowadził mBank S.A., zapisy złożyło 8 inwestorów, wśród których znalazły się instytucje zarządzania aktywami, banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.
2018-10-26  Pierwsza asymilacja hipotecznych listów zastawnych na polskiej giełdzie
Korzystając z dostępnego na polskim rynku instrumentarium, mBank Hipoteczny połączył ze sobą nowo wyemitowaną serię listów HPA34 z notowaną już na GPW czerwcową emisją HPA33. W ten sposób uzyskaliśmy w dniu dzisiejszym papier o łącznej wartości nominalnej 310 milionów złotych. Asymilacja obu serii listów zastawnych w systemie depozytowym nastąpi zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW w dniu 29 października 2018 roku.
2018-06-22   mBank Hipoteczny przeprowadził nową emisję hipotecznych listów zastawnych w złotych
mBank Hipoteczny przeprowadził nową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 300 mln PLN z terminem zapadalności 6 lat oraz kuponem na poziomie 3M WIBOR + 0,58 proc. Emisja została przeprowadzona w nowym modelu dystrybucji na bazie prospektu krajowego.
2018-04-20   Debiut emisji listów zastawnych mBanku Hipotecznego na rynku międzynarodowym
W ramach pierwszej emisji zagranicznej listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował na eurorynku papiery o wartości 300 mln EUR ze stałym kuponem w wysokości 1,073 proc. oraz terminem zapadalności 7 lat. To najkorzystniejsza emisja w dotychczasowej historii mBanku Hipotecznego.
2018-04-09   mBank Hipoteczny ogłasza serię spotkań z inwestorami na terenie Europy
mBank Hipoteczny upoważnił Commerzbank, Erste Group, LBBW i Societe Generale CIB jako dealerów do przeprowadzenia serii spotkań z kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne przed debiutancką emisją na rynku międzynarodowym.
2018-02-16   mBank Hipoteczny otrzymał certyfikat The Covered Bond Label
mBank Hipoteczny, spółka należąca w 100 procentach do mBanku, jest drugim polskim emitentem listów zastawnych i 99 członkiem legitymującym się tym certyfikatem międzynarodowym.
2018-01-09   Potwierdzenie ratingów Banku przez agencję Fitch Ratings Ltd
Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. potwierdziła na swojej stronie międzynarodowy rating mBanku Hipotecznego na poziomie BBB oraz rating krajowy na poziomie AA-(pol). Długoterminowy rating emitenta pozostaje na poziomie równym ocenie mBanku i ma perspektywę stabilną.