2023-07-26  Kodeks ESG mBanku Hipotecznego
 

Od 2016 roku mBank jest sygnatariuszem 10 zasad UN Global Compact. mBank Hipoteczny jako członek Grupy mBanku wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, szczególnie tych, na które ma wpływ. W codziennej działalności respektujemy zapisy najważniejszych międzynarodowych regulacji dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska czy przeciwdziałania korupcji.

 

Chcemy być liderem zrównoważonego rozwoju wśród instytucji finansowych, dlatego integralną częścią Strategii mBanku Hipotecznego na lata 2023-2026 są zagadnienia związane z ESG. Dbamy o wspólne dobro i budujemy zaufanie w oparciu o najwyższe rynkowe standardy. Doceniają to nasi klienci, inwestorzy, pracownicy oraz regulatorzy.

 

W kodeksie ESG prezentujemy zasady, do których sami się stosujemy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

 

Powrót do listy Aktualności