Zarząd Banku

 

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

 

 1. Frank Bock
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Lidia Jabłonowska-Luba
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Andreas Boeger
        Członek Rady Nadzorczej    

  Paweł Graniewski
        Członek Rady Nadzorczej     

  Michał Popiołek

  Członek Rady Nadzorczej

  Mariusz Tokarski

  Członek Rady Nadzorczej

  Łukasz Witkowski

  Członek Rady Nadzorczej