Zarząd Banku

 

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

ds. Zarządzania Ryzykiem

Członek Zarządu

ds. Refinansowania, Operacji i IT

Członek Zarządu

ds. Bankowości Komercyjnej

 

Rada Nadzorcza

 

 1. Andreas Boeger
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Marek Lusztyn
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Paweł Graniewski
  Członek Rady Nadzorczej    

  Michał Popiołek
  Członek Rady Nadzorczej     

  Mariusz Tokarski
  Członek Rady Nadzorczej

  Mikołaj Tatarkiewicz
  Członek Rady Nadzorczej

  Aleksandra Buczkowska
  Członek Rady Nadzorczej

  Frank Bock
  Członek Rady Nadzorczej

  Grzegorz Ostrowski
  Członek Rady Nadzorczej