Zarząd Banku

 

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

ds. Zarządzania Ryzykiem

Członek Zarządu

ds. Refinansowania, Operacji i IT

Członek Zarządu

ds. Bankowości Komercyjnej

 

Rada Nadzorcza

 

 1. Marek Lusztyn
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Andreas Boeger

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Frank Bock
  Członek Rady Nadzorczej

  Paweł Graniewski
  Członek Rady Nadzorczej

  Łukasz Maculewicz
  Członek Rady Nadzorczej

  Grzegorz Ostrowski
  Członek Rady Nadzorczej

  Michał Popiołek
  Członek Rady Nadzorczej

  Mikołaj Tatarkiewicz
  Członek Rady Nadzorczej

  Mariusz Tokarski
  Członek Rady Nadzorczej