Zarząd Banku

 

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

ds. Zarządzania Ryzykiem

Członkini Zarządu 

ds. Refinansowania, Operacji i IT

Rada Nadzorcza

 

 1. Marek Lusztyn
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Pascal Ruhland

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Paweł Graniewski
  Członek Rady Nadzorczej

  Łukasz Maculewicz
  Członek Rady Nadzorczej

  Grzegorz Ostrowski
  Członek Rady Nadzorczej

  Michał Popiołek
  Członek Rady Nadzorczej

  Mikołaj Tatarkiewicz
  Członek Rady Nadzorczej

  Mariusz Tokarski
  Członek Rady Nadzorczej