Zarząd Banku

 

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

 

 1. Frank Bock
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Lidia Jabłonowska-Luba
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Andreas Boeger
        Członek Rady Nadzorczej    

  Paweł Graniewski
        Członek Rady Nadzorczej     

  Michał Popiołek

  Członek Rady Nadzorczej

  Mariusz Tokarski

  Członek Rady Nadzorczej

  Łukasz Witkowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Aleksandra Buczkowska

  Członek Rady Nadzorczej