Ogólne informacje o RODO

 

Chronimy dane zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 

Przepisy RODO nie wymagają jakichkolwiek działań od osób, których danymi administrujemy. Wszystkie dyspozycje, które dotychczas otrzymaliśmy, są aktualne. Prosimy tylko o zapoznanie się z informacjami na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe.

 

Pogrupowaliśmy informacje według kategorii osób fizycznych, których dane przetwarzamy.

 

Publikujemy także klauzulę informacyjną Biura Informacji Kredytowej S.A. jako administratora danych. Dokument ten skierowany jest do klientów indywidualnych. 

Za przestrzeganie RODO
w mBanku Hipotecznym

odpowiada: 

 

Andrzej Muszyński

Inspektor ochrony danych 

email: iod@mhipoteczny.pl

 

Adres do korespondencji: 

Inspektor Ochrony Danych
mBank Hipoteczny S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1005

00-001 Warszawa 1

 

      Klienci indywidualni obsługiwani przez mBank

      Klienci indywidualni obsługiwani przez mBank Hipoteczny

      Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej dla klientów indywidualnych

      Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

      Osoby fizyczne powiązane z przedsiębiorcami – klientami mBanku Hipotecznego

      Osoby fizyczne powiązane z jednostkami samorządu terytorialnego - klientami mBanku Hipotecznego

 • Informacje dla osób powiązanych z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), w szczególności dla osób, które reprezentują:

  • JST, będące kredytobiorcami lub poręczycielami kredytów udzielonych spółkom prawa handlowego oraz SPZOZ,
  • spółki prawa handlowego, będące kredytobiorcami kredytów poręczanych przez JST,
  • SPZOZ, będące kredytobiorcami kredytów poręczanych przez JST,

  a także dla osób, które te podmioty wskazały jako osoby do kontaktu.

   

  pdf Pakiet RODO dla osób powiązanych z JST.pdf

      Kontrahenci mBanku Hipotecznego

      Pracownicy mBanku Hipotecznego