Polityka informacyjna mBanku Hipotecznego
w zakresie adekwatności kapitałowej 

 

Informacje, które dotyczą adekwatności kapitałowej ujawniamy zgodnie z zasadami zapisanymi w naszej polityce informacyjnej. Uwzględnia ona unijne i krajowe przepisy, w tym wymogi tzw. rozporządzenia CRR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012) oraz innych rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) dotyczących CRR (tzw. standardów technicznych), Prawa bankowego, jak również Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

 

 

Nasza polityka informacyjna określa m.in.:

  • jakie informacje ujawniamy,
  • kiedy ograniczamy ujawnienie informacji,
  • jak sprawdzamy i zatwierdzamy ujawniane informacje,
  • kiedy i jak często publikujemy informacje,
  • gdzie i w jakiej formie publikujemy informacje,
  • jak weryfikujemy politykę informacyjną.