2018-04-09    mBank Hipoteczny ogłasza serię spotkań z inwestorami na terenie Europy

 

mBank Hipoteczny upoważnił Commerzbank, Erste Group, LBBW i Societe Generale CIB jako dealerów do przeprowadzenia serii spotkań z kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne przed debiutancką emisją na rynku międzynarodowym.  

 

W ramach road-show, które zaplanowano w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku, odbędą się spotkania z inwestorami w wybranych miastach na terenie: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

 

Pierwsza zagraniczna emisja listów zastawnych o wartości 300 mln EUR (tzw. mini-benchmark) zostanie przeprowadzona w zależności od warunków rynkowych. Oczekuje się, że zaoferowane papiery na okaziciela będą miały średniookresowy termin zapadalności oraz długoterminowy rating Agencji Fitch poziomie A, tj. 1 notch powyżej ratingu pułapu wyznaczonego dla kraju (ang. country ceiling). Stosuje się zasady stabilizacji FCA/ICMA.

 

Podstawę prawną emisji będzie stanowił Prospekt Emisyjny Podstawowy mBanku Hipotecznego dotyczący europejskiego programu emisji listów zastawnych o wartości 3 mld EUR, zatwierdzony w dniu 6 lipca 2017 roku przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

 

Powrót do listy Aktualności