2019-05-27 Moody’s Investors Service nadał ratingi dla Banku oraz dla hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego

 

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała hipotecznym listom zastawnym emitowanym przez mBank Hipoteczny rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania ocena ratingowa dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski (local and foreign currency bond ceilings for Poland). Jest to rating wyższy o 2 stopnie od ratingu Polski oraz 5 stopni wyższy od długoterminowego ratingu emitenta, który agencja nadała na poziomie Baa2.

 

Agencja Moody’s Investors Service nadała również krótkoterminowy rating emitenta przyznany dla mBanku Hipotecznego na poziomie Prime-2. Jednoczenie agencja nadała rating oceny ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment) długoterminowy i krótkoterminowy na poziomie odpowiednio A3(cr) i Prime-2(cr) i Counterparty Risk Rating długoterminowy i krótkoterminowy na poziomie odpowiednio A3(cr) i Prime-2(cr). Perspektywa ratingów długoterminowych jest stabilna.

 

 

 

Powrót do listy Aktualności