2019-07-11  Zatwierdzenie zagranicznego Prospektu Emisyjnego Podstawowego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu 

 

mBank Hipoteczny informuje, iż 11 lipca 2019 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy mBanku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek zagraniczny.

 

Program umożliwia nam emisje hipotecznych listów zastawnych w różnych walutach. Łączna wartość listów zastawnych pozostających w obrocie nie może przekroczyć 3 mld euro. Głównym koordynatorem programu emisji jest Commerzbank, przy współpracy z kancelarią prawną White & Case M. Studniarek i Wspólnicy oraz Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy.

 

Prospekt Emisyjny Podstawowy mBanku Hipotecznego został opublikowany na naszej stronie internetowej oraz stronie Giełdy w Luksemburgu pod adresem www.bourse.lu

 

 

Powrót do listy Aktualności