2020-12-09  Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła ratingi dla hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego

 

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę ratingową hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny z poziomu Aa3 do Aa2. Poprzednia ocena ratingowa była najwyższą możliwą do uzyskania dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski oparta na metodologii „Local and Foreign Currency Country Ceilings for Bonds and Other Obligations Methodology".

 

Podwyższenie ratingu do Aa2 dla hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego wynika z aktualizacji metodyki przedstawionej w „Country Ceilings Methodology” określającej maksymalny poziom ratingu instrumentów emitowanych w danym kraju, opublikowanej przez Moody’s Investor Services w grudniu 2020 roku.

 

Nowa metodyka pozwoliła na uzyskanie wyższych ratingów dla polskich listów zastawnych, których jakość kredytowa jest oceniana wyżej niż wynikało to z dotychczasowej metodyki Country Ceiling. Zmiany w metodyce to przede wszystkim rewizja poziomu ratingu krajowego jaku punkt odniesienia dla emisji w walucie lokalnej – poprzez segmentację oceny pułapu krajowego (country ceiling) na poziom ryzyka niedywersyfikowanego oraz czynniki umożliwiające najlepszym emitentom w danym kraju na uzyskanie lepszych ratingów. Dla emisji w walucie zagranicznej punktem odniesienie jest pułap wynikający z ratingu w walucie lokalnej włączając do pułapu w walucie lokalnej czynniki związane z przepływem kapitału (transfer and convertibility risk).

 

 

Powrót do listy Aktualności