2018-04-20   Debiut emisji listów zastawnych mBanku Hipotecznego na rynku międzynarodowym

 

W ramach pierwszej emisji zagranicznej listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował na eurorynku papiery o wartości 300 mln EUR ze stałym kuponem w wysokości 1,073 proc. oraz terminem zapadalności 7 lat. To najkorzystniejsza emisja w dotychczasowej historii mBanku Hipotecznego. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.

 

Ostateczna wycena listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny wyniosła 42 p.b.  ponad stawkę EUR midswap,  co dało wysokość kuponu na poziomie 1,073 proc. Początkowo bank zaoferował marżę w okolicach 48 p.b., jednakże w trakcie budowy książki popytu wraz z napływającymi zapisami inwestorów została ona obniżona do poziomu 42 p.b. W efekcie osiągnięto historycznie niską marżę, która stanowi benchmark dla wyceny przyszłych emisji międzynarodowych mBanku Hipotecznego.

 

Popyt ze strony inwestorów był bardzo duży i ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji. Deklaracje nabycia listów zastawnych mBanku Hipotecznego na łączną kwotę ponad 800 mln EUR złożyło 60 inwestorów.

 

Od 2000 roku mBank Hipoteczny jest regularnym emitentem polskich listów zastawnych. Dotychczasowe emisje w EUR realizowane były w formie private placement, a ich wolumen nie przekraczał 100 mln EUR. Ustanowienie w 2017 roku międzynarodowego programu emisji, dostosowanie jej formatu do standardów europejskich oraz dystrybucja do szerokiej bazy inwestorów pozwoliły na wyemitowanie listów zastawnych denominowanych w EUR na bardzo korzystnych warunkach.

 

Emisje listów zastawnych na rynki zagraniczne są szansą dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Banki – pozyskując finansowanie z listów zastawnych – podnoszą swoją zdolność do udzielania kredytów na finansowanie nieruchomości w Polsce – mówi Krzysztof Dubejko, dyrektor Departamentu Skarbu w mBanku Hipotecznym. – Warto zauważyć, że potencjał banków hipotecznych do wsparcia krajowego rynku mieszkaniowego zwiększył się dzięki potwierdzeniu przez Ministerstwo Finansów w kwietniu br. aspektu podatkowego w ramach obowiązującego prawa. W istotny sposób wspiera to rozwój rynku listów zastawnych, poprzez dostęp do długoterminowego oraz relatywnie taniego finansowania – podkreśla Krzysztof Dubejko.

 

Obecnie łączna wartość listów zastawnych wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne wynosi ok. 19,6 miliardów złotych, co stanowi ok. 5 proc. wartości kredytów mieszkaniowych. Dla porównania na koniec 2016 roku, poziom finansowania tego typu kredytów listami zastawnymi w Czechach wynosi ok. 37 proc., w Niemczech 16 proc., we Francji 21 proc., a w Szwecji 58 proc.

 

Powrót do listy Aktualności