2018-06-22    mBank Hipoteczny przeprowadził nową emisję hipotecznych listów zastawnych w złotych

 

mBank Hipoteczny przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 300 mln PLN z terminem zapadalności 6 lat oraz kuponem w wysokości WIBOR3M+0,58%.

 

Emisję przeprowadziliśmy w nowym modelu dystrybucji na bazie prospektu krajowego. Budowę księgi popytu poprowadzili mBank S.A. oraz Erste Group Bank AG. Za ich pośrednictwem 23 inwestorów złożyło deklaracje nabycia listów zastawnych na łączną kwotę ponad 577 mln PLN, czyli subskrypcja stanowiła 1,9x wartości oferty. Emisja trafiła do instytucji zarządzania aktywami (72%), banków (17%) oraz firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych (12%). Inwestorzy pochodzili głównie z Polski (83%) oraz Czech (8%), Niemiec (7%) i Austrii (2%).

 

Z perspektywy mBanku Hipotecznego jest to najkorzystniejsza wycena emisji listów zastawnych w PLN od 10 lat: 

  • w porównaniu z analogiczną emisją Banku z jesieni 2017 roku - koszt jest niższy o 24 bps,
  • w porównaniu z analogiczną emisją PKO Banku Hipotecznego z maja 2018 roku - koszt jest wyższy zaledwie o 9 bps,
  • w porównaniu z zapadającą sześcioletnią emisją Banku z 2012 roku - koszt jest niższy o 111 bps.

 

Powrót do listy Aktualności