2018-01-09  Potwierdzenie ratingów Banku przez agencję Fitch Ratings Ltd

 

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. potwierdziła na swojej stronie międzynarodowy rating mBanku Hipotecznego na poziomie BBB oraz rating krajowy na poziomie AA-(pol). Długoterminowy rating emitenta pozostaje na poziomie równym ocenie mBanku i ma perspektywę stabilną.

 

Agencja doceniła duże prawdopodobieństwo udzielenia w razie potrzeby wsparcia mBankowi Hipotecznemu przez bezpośredniego właściciela mBank lub na poziomie Grupy Commerzbanku ze względu na istotną rolę, jaką mBank Hipoteczny pełni w Grupie mBanku, wysoki stopień integracji na poziomie zarządczym i operacyjnym, 100% udział właścicielski mBanku oraz długą historię owocnej współpracy w realizacji wspólnych celów biznesowych.

 

Ponadto podkreślono kluczowe zadanie mBanku Hipotecznego polegające na pozyskiwaniu stabilnego długoterminowego finansowania dla Grupy poprzez emisje listów zastawnych w oparciu o portfel detalicznych kredytów hipotecznych budowany we współpracy z mBankiem.

 

W zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych mBank Hipoteczny nadal stanowi centrum kompetencyjne Grupy, z procesem kredytowym realizowanym przez Bank.

 

 

Powrót do listy Aktualności