2018-10-26    Pierwsza asymilacja listów zastawnych na polskiej giełdzie

 

Korzystając z dostępnego na polskim rynku instrumentarium, mBank Hipoteczny połączył ze sobą nowo wyemitowaną serię listów HPA34 z notowaną już na GPW czerwcową emisją HPA33. W ten sposób uzyskaliśmy w dniu dzisiejszym papier o łącznej wartości nominalnej 310 milionów złotych. Asymilacja obu serii listów zastawnych w systemie depozytowym nastąpi zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW w dniu 29 października 2018 roku.

 

Dzięki temu zabiegowi nie tylko pozyskaliśmy sześcioletnie finansowanie z atrakcyjną marżą 58bp nad 3M WIBOR-em, ale przede wszystkim praktycznie przetestowaliśmy procedury depozytowe, giełdowe i ofertowe, by w przyszłości móc realizować emisje tap issues na większą skalę, tak jak to ma miejsce na rozwiniętych rynkach zachodniej Europy. 

 

Jest to pierwsza w Polsce asymilacja hipotecznych listów zastawnych, a także prawdopodobnie pierwsza taka operacja na jakimkolwiek instrumencie dłużnym notowanym w Warszawie. 

 

Powrót do listy Aktualności