2024-05-16  Zamiany w składzie Zarządu mBanku Hipotecznego

Z dniem 15 maja 2024 roku Pan Krzysztof Dubejko przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu. W mBanku Hipotecznym pracował w różnych rolach z przerwami 14 lat. W latach 2000-2005 w obszarze ryzyka, od 2015 jako dyrektor departamentu skarbu, od 2019 był członkiem zarządu, a od kwietnia 2022 jego prezesem.

 

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Petelewicza na Członka Zarządu mBanku Hipotecznego S.A., który obejmie funkcję z dniem 16 maja 2024 roku. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie pełnił rolę Prezesa Zarządu mBanku Hipotecznego.

2024-05-14  Wakacje kredytowe – od 15 maja złożysz wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w mBanku Hipotecznym S.A.

Od 15 maja br. udostępnimy naszym klientom wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe).

 

Masz kredyt hipoteczny w polskich złotych udzielony przez mBank Hipoteczny S.A.:

  • przed 1 września 2013 r. i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych? Jak to zrobić? Kliknij tutaj i dowiedz się więcej,
  • po 1 września 2013 r. lub Twój kredyt został przeniesiony z mBanku S.A. do mBanku Hipotecznego S.A. i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych? Jak to zrobić? Kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

2023-07-26  Kodeks ESG mBanku Hipotecznego

Od 2016 roku mBank jest sygnatariuszem 10 zasad UN Global Compact. mBank Hipoteczny jako członek Grupy mBanku wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, szczególnie tych, na które ma wpływ.

 

W codziennej działalności respektujemy zapisy najważniejszych międzynarodowych regulacji dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska czy przeciwdziałania korupcji.

więcej

2023-05-18  Przekazanie części kredytów do mBanku

Aktualizacja informacji z 31 maja 2022 r.

 

17 maja 2023 r. mBank Hipoteczny przekazał do mBanku część obsługiwanych przez siebie kredytów hipotecznych. W większości są to kredyty na finansowanie nieruchomości komercyjnych.

 

Przejęcie nastąpiło w drodze podziału mBanku Hipotecznego przez wydzielenie części jego działalności i przeniesienie jej do mBanku.

więcej

2022-07-26  Wakacje kredytowe – od 29 lipca złożysz wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w mBanku Hipotecznym S.A.

Od dnia 29 lipca br. udostępnimy naszym klientom wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe).

 

Masz kredyt hipoteczny w polskich złotych udzielony przez mBank Hipoteczny S.A.:

  • przed 1 września 2013 r. i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych? Jak to zrobić? Kliknij tutaj i dowiedz się więcej,
  • po 1 września 2013 r. lub Twój kredyt został przeniesiony z mBanku S.A. do mBanku Hipotecznego S.A. i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych? Jak to zrobić? Kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

2022-05-31  Planowane zmiany w mBanku Hipotecznym 

W 2023 roku mBank Hipoteczny zamierza przekazać do mBanku część obsługiwanych przez siebie kredytów hipotecznych. W większości są to kredyty na finansowanie nieruchomości komercyjnych.

Przejęcie to nastąpi w drodze podziału mBanku Hipotecznego przez wydzielenie części jego działalności i przeniesienie jej do mBanku.

więcej

2022-04-06  Zostaliśmy laureatem nagrody GPW Benchmark

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy nagrodę GPW Benchmark za promocję wskaźników i indeksów w ramach rozwoju rynku listów zastawnych oraz nowoczesnych form finansowania nieruchomości w 2021 roku.

więcej

2021-12-03  Nie spodziewam się, żeby ceny mieszkań w najbliższym czasie zaczęły spadać – wywiad z prezesem mBanku Hipotecznego Piotrem Cyburtem

Prezes mBanku Hipotecznego, Piotr Cyburt udzielił wywiadu miesiąca dla aleBank.pl. opowiada w nim o sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce:

  • wskazuje na korzyści i zagrożenia, które wynikają z inwestowania w rynek mieszkaniowy,
  • opisuje najbardziej atrakcyjne cenowo nieruchomości,
  • określa możliwe (choć najmniej spodziewane) negatywne skutki ich zakupu przez inwestorów.

więcej

2021-06-23  Zmieniamy adres naszej siedziby w Warszawie

Informujemy, że z dniem 1.07.2021 r. zmianie ulega adres mBanku Hipotecznego.
Nasz nowy adres to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

 

Nie zmienią się pozostałe dane banku: REGON, NIP i KRS.

2021-02-22  Zmiany do moratorium pozaustawowego

Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

 

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego dostępna jest tutaj.

2021-01-11  Informacja o wznowieniu moratorium pozaustawowego dla przedsiębiorców

mBank Hipoteczny informuje, że jako członek Związku Banków Polskich, bierze udział w inicjatywie wznowienia moratorium pozaustawowego, które będzie obowiązywać od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Informacja prasowa dotycząca moratorium pozaustawowego dostępna jest tutaj.

2020-12-29  Ważne informacje w sprawie brexitu

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie państwem członkowskim UE oraz częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oznacza to, że przestaną obowiązywać dotychczasowe zasady (w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz UE na podstawie prawa UE), czyli:

  • podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracą dostęp do rynku wewnętrznego UE,
  • obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracą dostęp do rynku brytyjskiego.

 

W wyniku ww zmiany mogą zmienić się zasady korzystania z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.

 

Nie zmienią się natomiast zasady obsługi umów kredytowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości położonej na terytorium Polski.

więcej

2020-12-09  Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła ratingi dla hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę ratingową hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny z poziomu Aa3 do Aa2. Poprzednia ocena ratingowa była najwyższą możliwą do uzyskania dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski oparta na metodologii „Local and Foreign Currency Country Ceilings for Bonds and Other Obligations Methodology".

więcej

2020-02-11  Grupa mBank na drugim miejscu wśród 375 banków pod względem ratingu ryzka

Agencja badawcza Sustainalytics przyznała grupie mBanku rating ryzyka ESG na poziomie 13.4 pkt, co odpowiada drugiej najlepszej lokacie wśród 375 banków badanych na dzień 14 stycznia 2020.
Ocena uległa znaczącej poprawie względem roku poprzedniego, dzięki wysokiej jakości procesu zarządzania ryzykami oraz poszerzonemu zakresowi ujawnień.

Szczegóły oceny dostępne są w raporcie analitycznym tutaj. 

2019-11-12  mBank Hipoteczny z sukcesem uplasował na eurorynku drugą serię hipotecznych listów zastawnych o wartości 300 mln euro z terminem zapadalności we wrześniu 2025 r.

Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W trakcie budowy księgi popytu zebrano zapisy na kwotę ponad 1 miliard euro od ponad 70 inwestorów „real money” (tj. fundusze inwestycyjne i emerytalne).
Finalna wycena (re-offer spread) na poziomie Mid-Swap +43pb mieściła się w szacowanym zakresie wartości godziwej. Dla wyemitowanej serii został ustalony stały kupon w wysokości 0,242%. Jest to jeden z najniższych poziomów osiągniętych przez emitentów papierów dłużnych z Polski.

więcej

2019-10-01  W dniu jutrzejszym, w historycznych wnętrzach Hotelu Warszawa, odbędzie się Forum Listu Zastawnego Grupy mBanku dla uczczenia 20-lecia istnienia mBanku Hipotecznego

Spotkanie z klientami i kontrahentami banku uświetni wystąpienie jubileuszowe dra Otmara Stöckera, Dyrektora Generalnego Niemieckiego Związku Emitentów Listów Zastawnych vdp.
To kolejna edycja naszego wydarzenia, tym bardziej uroczysta, że zbiega się z 250-leciem powstania instrumentu – listu zastawnego – pierwszy raz wyemitowanego przez Śląskie Ziemstwo Kredytowe we Wrocławiu, z którego tradycji czerpią również współczesne banki hipoteczne.

2019-07-11  Zatwierdzenie zagranicznego Prospektu Emisyjnego Podstawowego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu

mBank Hipoteczny informuje, iż 11 lipca 2019 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy mBanku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek zagraniczny.

więcej

2019-06-18  Tytuł Wizjonera Rynku Bankowego dla prezesa zarządu mBanku Hipotecznego - Piotra Cyburta

18 czerwca 2019 roku podczas dorocznego spotkania środowiska bankowego i finansowego – Horyzonty Bankowości, po raz 14. ogłoszono zwycięzców Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK. 

więcej

2019-05-27  Nadanie przez Agencję Moody’s Investors Service ratingów dla Banku oraz hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała hipotecznym listom zastawnym emitowanym przez mBank Hipoteczny rating na poziomie Aa3.

więcej

2019-03-26  Rada Nadzorcza mBanku Hipotecznego S.A. powołała Krzysztofa Dubejko na stanowisko Członka Zarządu

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. z dnia 26 marca 2019 roku Krzysztof Dubejko obejmie stanowisko Członka Zarządu Banku z dniem 2 kwietnia 2019 roku.

więcej

2019-02-22  mBank Hipoteczny uplasował najdłuższą w swojej historii emisję hipotecznych listów zastawnych w złotym

Pierwsza w tym roku emisja hipotecznych listów zastawnych miała wartość 100 mln PLN, 10-letni termin zapadalności oraz kupon w wysokości WIBOR3M+0,80%. Budowę księgi popytu poprowadził mBank S.A., zapisy złożyło 8 inwestorów, wśród których znalazły się instytucje zarządzania aktywami, banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.

więcej

2018-10-26  Pierwsza asymilacja hipotecznych listów zastawnych na polskiej giełdzie

Korzystając z dostępnego na polskim rynku instrumentarium, mBank Hipoteczny połączył ze sobą nowo wyemitowaną serię listów HPA34 z notowaną już na GPW czerwcową emisją HPA33. W ten sposób uzyskaliśmy w dniu dzisiejszym papier o łącznej wartości nominalnej 310 milionów złotych. Asymilacja obu serii listów zastawnych w systemie depozytowym nastąpi zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW w dniu 29 października 2018 roku.

więcej

2018-06-22  mBank Hipoteczny przeprowadził nową emisję hipotecznych listów zastawnych w złotych

mBank Hipoteczny przeprowadził nową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 300 mln PLN z terminem zapadalności 6 lat oraz kuponem na poziomie 3M WIBOR + 0,58 proc. Emisja została przeprowadzona w nowym modelu dystrybucji na bazie prospektu krajowego.

więcej

2018-04-09  mBank Hipoteczny ogłasza serię spotkań z inwestorami na terenie Europy

mBank Hipoteczny upoważnił Commerzbank, Erste Group, LBBW i Societe Generale CIB jako dealerów do przeprowadzenia serii spotkań z kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne przed debiutancką emisją na rynku międzynarodowym.  

więcej

2018-02-16  mBank Hipoteczny otrzymał certyfikat The Covered Bond Label

mBank Hipoteczny, spółka należąca w 100 procentach do mBanku, jest drugim polskim emitentem listów zastawnych i 99 członkiem legitymującym się tym certyfikatem międzynarodowym.

więcej

2018-01-09  Potwierdzenie ratingów Banku przez agencję Fitch Ratings Ltd

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. potwierdziła na swojej stronie międzynarodowy rating mBanku Hipotecznego na poziomie BBB oraz rating krajowy na poziomie AA-(pol). Długoterminowy rating emitenta pozostaje na poziomie równym ocenie mBanku i ma perspektywę stabilną. 

więcej