Zielone listy zastawne

 

Grupa mBanku dąży do wspierania zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach swojej działalności, uwzględniając emisje dłużnych papierów wartościowych. W tym celu przygotowaliśmy i opublikowaliśmy ramy dla emisji zielonych obligacji, czyli mBank S.A. Group Green Bond Framework. Zawiera on cele Grupy mBanku i zasady dla wspierania celów środowiskowych Unii Europejskiej oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Sustainable Development Goals). Framework Grupy mBanku jest zgodny z zasadami dotyczącymi zielonych obligacji (Green Bond Principles - GBP), co zostało potwierdzone przez agencję Sustainalytics w wydanym przez nią dokumencie Second Party Opinion.

mBank S.A. Group Green Bond Framework

 

Second Party Opinion

Kontakt:

 

mBank Hipoteczny S.A.

Krzysztof Dubejko

Członek Zarządu ds. Rynków Finansowych

+48 517 583 676

 

Wojciech Zdunkiewicz

Dyrektor Deaprtamentu Skarbu

+48 551 163 187